Ministeri Lehtomäki oli varsin ikävästi umpikelulainen viime torstaina 14.kesäkuuta eduskunnan kevään viimeisellä kyselytunnilla.

Hän oli valmis avaamaan Iijoen keski- ja yläjuoksua suojelevan koskiensuojelulain. Tätä merkitsee tuen antaminen Pohjola Voima Oy:n ympäristövaikutusarviohankkeelle. YVA on aikomus tehdä tähtäimessä Kollajan altaan rakentaminen ja siihen liittyy kosken valjastaminen vesivoimalalla. YVA-hanke on voiamassa olevan lain vastainen.

Hanke johtaisi Iijoki lohijoeksi -hankkeiden tuhoutumiseen. Lohi ei tulisi nousemaan Iijokeen. Kollajan allas huonontaisi joen veden laatua oleellisesti.

Jätin YVA-hankkeeseen liittyvöän kirjallisen kysymyksen perjantaina, 15. kesäkuuta ministeri Lehtomäelle. Kysymyksen ydin on siinä, voivatko virkamiehet Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa olla mukana hankkeessa, joka on voimassa olevan lainsäädännön, koskiensuojelulain vastainen. Ympäristökeskuksella on YVA:n yhteysviranomaisen rooli.