Vaikuttaa siltä, etteivät ympäristökysymykset tule voimaan Kotkassa nykyistä paremmin, ainakin jos se riippuu vaalituloksesta. Kotkassa on auki useitakin kaavoitushankkeita, Ahlström on rahastamassa Itärannan tonttikaupoilla, tällä hetkellä neuvottelut ovat pysähtyneet. Ahlström ilmeisestikään ei ole tyytyväinen erään Etelä-Suomen merkittävimmän harjualueen tonteiksi kaavoittamisen tuomaa taloudellista hyötyä. Länsi-Kotkassa on menossa Räskin kaavoitus, joka tulisi tapahtua ilmastonmuutos ja ekologia huomioide. Miten tässä lopulta onnistutaan jää nähtäväksi. Lisäksi Ruonalan rantojen kaavoittaminen on kesken, valitus on Kouvolan hallinto-oikeudessa.