Vanhasen II hallituksen energiaohjelma on ydinvoima-turve -vetoinen. Sen harvoja valopilkkuja on biokaasun syöttötariffi. Suomesta tehdään ydinvoimareservaatti, jonne onkin saapunut saksalainen E.ON paaluttamaan omaa tonttiaan ydinvoimasuopeasta maaperästämme. Saksassa se ei onnistuisikaan.

Hallitusohjelma hyväksyy kaikki "vähäpäästöiset" energiamuodot. Näin Tshernobyl päivän jälkeen muistakaamme, ettei ydinvoima ole ongelmaton. Maailmalla on harhakäsitys ydinjäteongelman ratkaisemisesta. Suomi ei ole ongelmaa ratkaissut. Posiva Oy:lle on annettu lupa rakentaa ydinjätteen loppusijoituksen koelaitos. Tulokset ja niiden arviointi ovat edessä.

Ydinvoiman ovat kuitanneet keskusta, kokoomus, RKP ja Vihreät-De Gröna. Toinen hallitusohjelman älyllinen kuperkeikka on turpeen määrittäminen "hitaasti uusiutuvaksi energia raaka-aineeksi". Käsitystä pitäisi levittää Eu-veljille ja sisarille.

Turpeen ominaispäästöt ovat ruskohiiltäkin pahemmat. RTurvesoiden avaaminen heikentää luonnon monimuotoisuutta ja rehevöittää vesistöjä. Turvepuolueeksi kääntyminen ei pöe ekologista, eikä kestävää.

Tuulivoimalle ei annettu syöttötariffia. Tuuliatlas on onneksi tulossa, sitä teki jo edellinen hallitus.

Eurajoen viides ydinvoimayksikkö on lähes kaksi vuotta myöhässä. Huonosti etenevän hankkeen takana on sama Areva, joka tekee tekee Suomessa uraanikaivosvaltauksia.

Suomen ydinvoima-brändi on johtanut kuudenteen ja seitsemänteen ydinreaktorihankkeeseen, milloin tulee kahdeksas?

Potentiaalimme ei mahdollista kahta energiapainopistettä. Mikäli rakennamme aina "kylliksi" ydinvoimaa, ei jää tilaa uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle energiastrategian painopisteeksi.

Hallitusohjelman tärkeä luku, luonnon monimuiotoisuus, on harmittavan kevyt. Pelikaanilintu merimetso onkin saanut siinä kunnian ainoana lajina tulla mainituksi.Merimetsoa hallitusohjelma tahtoo hävittää. Onko merimetso hallitusohjelman vaakunalintu? Väri sopisi.