Selvemmin ei sitä voinut lauantainaamulla televisiossa sanoa: ympäristöministeri Lehtomäellä ei vielä ole kantaa Kollajan rakentamiseen (Yle1). Hän muodostaa sen ympäristöarvioinnin valmistumisen jälkeen. Pohjolan Voima Oy tekee sitä parhaillaan ja ministeri odottaa.

Samalla selviää Säätytalon "Kollaja-keskustelujen" merkitys hallitusneuvotteluissa keväällä 2007. Niillä ei ole ympäristöministeri Lehtomäelle merkitystä. Kollajaa eikä myöskään koskiensuojelulakia mainita hallitusohjelmassa, ei myöskään eduskunnan käsittelemässä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Paula Lehtomäen ja muun hallituksen hyväksyessä Kollajan rakentamisen ovat koskiensuojelulaki ja sen suojelemat kymmenet kosket ja koskiosuudet lainsuojattomia.

Hallitus heikentää ympäristönsuojelua monella tavalla. Tehokkaimpia tapoja on heikentää ympäristöhallintoa. Alku ja Ellu -hankkeisa se on menossa. Valtionvarainministeriö ja työvoima- ja elinkeinoministeriö ovat syrjäyttämässä ympäristöministeriön. Asiasta on kysytty valtioneuvostolta, vastaus oli vaatimaton (KK 647/2008 vp).