Valtamedia teetti tutkimuksen "ihmisten käsityksestä ilmastonmuutoksesta". 1001 kysyttiin ja tulos on kissakirjaimin luettavissa "Huoli ilmastosta hiipunut". Media toimii ja tutkii toimintansa tuloksia.

Ilmastotiede ei ole osoittanut mitään sellaista, joka vähentäisi "huolta ilmastosta". Sekä YLE että HS ovat sitävastoin kritiikittä uutisoineet skpetikkojen väitteistä, East Anglian -tapauksesta. IPCC:n toiminnassa ei ole mitään sellaista, joka asettaisi sen toiminnan "luotettavuuden epäilyksenalaiseksi" mitä termejä HS esimerkiksi käyttää.

Suomalainen sovellutus tästä oli eilinen budjettikeskustelu. Perussuomalaisten ryhmä lyttäsi koko ilmastonmuutoksen, sellaista uhkaa ei ole ja IPCC vain hämää. Kyselyn mukaan ilmastonmuutos ei häiritse perussuomalaisia eikä kokoomuksen kannattajia.

Hallituksen energiaverouudistus ei tue ilmastonmuutoksen hillintää tavalla, joka on välttämätöntä. Edelleen kivihiili on aliverotettu maakaasuun nähden, turve on käytännössä edelleen ilman veroa, veroa vain 1.9 euroa tonnilta, todellisen hinnan tulisi olla kymmenkertaisen.