Tämä on Vanhasen-Kataisen-Cronbergin hallinnon synkin saavutus. Syyksi voi ymmärtää vain hallituksen Tehokkuus-ohjelman sokean seuraamisen. Hallitus ei myöskään ymmärrä merentutkimusta omaksi tieteekseen. 

Hallitus perusteli Merentutkimuslaitoksen lopettamispäätöstä sillä, ettei se olisi saanut Euroopan unionin tiederahoitusta, samalla kansainvälisen asiantuntijapaneelin kannanottoa siteerattiin valikoiden.

Tosiasiassa Merentutkimuslaitoksella on muita tutkimuslaitoksia enemmän rahoitusta Euroopan unionista. Korkeatasoisen kansainvälisen asiantuntijapaneelin varoituksen Merentutkimuslaitoksen pilkkomisesta hallitus vaikeni. varmuuden vuoksi paneeli julkaisi johtopäätöksensä myös HS:n mielipidesivuilla.

MTL on kansainvälinen brändi, juuri sellainen jollaisia Suomen innovaatiostrategian mukaan maamme menestyminen vaatii. Tällainen siis tuhotaan ja samalla vaarannetaan merentutkimuksen ammattihenkilöstön pysyminen Suomessa.Suomen Akatemian kanta Merentutkimuslaitoksen säilyttämisen puolesta oli selkeä, samoin Helsingin yliopisto kyseenalaisti laitoksen pilkkomisen.

Säästäväisyydestä huolta kantanut Kataisen hallitus ei välitä Kumpulan Dynamicumin vasta valmistuneista, korkeatasoisista ja paljon maksaneista laboratorioista. Uusia pitää rakentaa Hakuninmaalle ja Mechelininkadulle osan jäädessä Kumpulaan. Lisäksi fysikaalinen tutkimus irroitetaan Ilmatieteenlaitoksen alaisuuteen.