Ministeri Lehtomäeltä kysyttiin Ykkösaamun alussa vesilain uudistuksesta ja Vuotoksen rakentamisesta. Vastaus oli epäselvä. Lehtomäen mukaan laki "ei sinänsä avaa" Vuotoksen rakentamista. Mitä tämä "ei sinänsä" merkitsee jäi epäselväksi.

Hallituksen esitys edellyttää, että valtioneuvostolta on pyydesttävä lausuntoa yhteiskunnallisesti merkittävästä vesirakennushankkeesta. Ympäristöministerin mukaan näin tulee "poliittinen" näkemys  päätöksentekoon.

Valtionhallinnon lausunnon antomahdollisuus on enemmän kuin keskustapuolueen turhautumispaineiden varaventtiili. Kyseessä on Vuotospelin jatkuminen, jota käsitystä myös ympäristöministerin lyhyt lausunto (HS 15.1.) ja tämänaamuinen kannanmuotoilu vahvistavat.