YLE -maksu kaikille kohdistuvana  "tasamaksuna" ei ole järkevää. Maksuun tulee liittää kaikkein pienituloisimpien ihmisten edun huomioiminen, joka vapauttaa heidät maksusta. Samoin ne, jotka fyysisesti eivät pysty käyttämään audiovisuaalisia välineitä voidaan maksusta vapauttaa.

Yleisradion tulevaisuus tulee turvata. Sen mahdollisuus säilyttää toimintansa taso ja laajuus on jatkuvasti kilpailijoiden huolena, joka myös on näkynyt ja kuulunut. 

YLE -maksun tulee olla myös riittävä, ei vain sellainen, että YLE:n alasajo alkaa. Ministeri Lindénin viimepäivien lausunnot eivät YLE:n kannalta ole rohkaisevia. Hän viittaa yleisenpalvelun periaatteen mukaiseen YLE:een, joka ilmeisesti olisi nykyistä pienempi, laadullisesti vaatimattomampi eikä olisi uhka MTV3:n ja Sanomien tuloille.