Meillä ei ole järjestelmää, joka vuoden väliajoin tarjoaa kansalaiselle mahdollisuuden katsoa valitsemansa kansanedustajan tekemiset. Onko pidetty, mitä ennen vaaleja on "luvattu"?

Tietysti äänestäjillä on mahdollisuus - vaikkapa kaikkietietävän "netin" kautta - seurata valitsemansa kansanedustajan tekemisiä. On kuitenkin tehokkaampaa selvittää edustajan vaaliteemojen tilanne, miten niitä on edistetty ja miten on äänestetty. Myös innovatiivísuus, aloitteet ja osallistuminen eduskuntatyöhön voisi olla mielenkiinnon kohteena.

Ajatuksen toteuttaminen vaatii teknisiä järjestelyjä, jotka eduskunnan tiedotus ja media voivat yhdessä sorvata.

Nyt eletään neljän viikon, pahimmillaan kahden viikon karnevaali, jolloin köyhällä on ystäviä, toreilla ja kaduilla saa lämmintä kättä ja haaleaa Saludoa. Pääuutisena ovat prosentin tai sen kymmenyksen siirtymä yhden ja toisen puolueen kannatuksessa.

Köyhyys, kansan kahtiajako, terveys- ja sairaanhoidon romahdus, vanhusten unohtaminen, ja globaalisti ilmastomuutos, lajien väheneminen ja puhtaan veden puute eivät ansaitse samaa palstatilaa kuin prosentin siirtymä puolueelta toiselle.