Perinteisesti ydinvoimapäätöksissä ei ole käytetty ryhmäpäätöksiä. Nyt kuitenkin kerrotaan vaatimuksista sitouttaa ydinvoimaloiden rakentaminen ryhmäpäätöksiin. Päätösten kohteena olisivat hallituspuolueiden kansanedustajat vihreitä lukuunottamatta.Tätä vaativat kahden ydinvoimalan menestymismahdollisuudesta huolestuneet - taitavat olla kokoomuslaisia.

Samaan sarjaan kuuluu vaatimus vain yhden yhteisen mietinnön kirjoittamisesta kolmesta eri hallituksen esityksestä. Tätä ajaa erityisesti talousvaliokunnan ydinvoima-lobby.

Myös ympäristövaliokunnan "vähintään kahden ydinvoimalan" - koalitio vaati tiukasti vain yhden lausunnon kirjoittamista. Asiasta äänestettiin ja voitimme tuloksella 9-6, siis kolmen lausunnon kanta voitti.

Nyt valiokunta voi keskittyneesti kirjoittaa oman lausunnon TVO:n Olkiluoto IV -hankkeesta (M2), Posiva Oy:n loppusijoituskoelaitoksen laajentamisesta (M3) ja Fennovoiman uraanivoimalahakemuksesta (M4). 

Eduskunnalla pitää olla mahdollisuus äänestää molempia uraanivoimaloita vastaan, valita vain yksi tai molemmat.

Itse en kannata kummankaan uraanivoimalan rakentamista.