Tietosuojavaltuutetun aamuinen kannanotto  kyseenalaistaa vanhusten voinnista kertovan hoitovihkon käyttö on käsittämätön.

Vanhuksia pyritään mahdollisimman pitkään hoitamaan kotonaan, tuolloin hoidosta yhä useammin vastaa kunnan kotihoito, sukulaiset ja ystävät.

Kotona asuvalla ikääntyneellä ihmisellä saattaa olla muistisairaus tai vaikkapa hemiplegian jälkeinen afasia. Hänen oman turvallisuutensa vuoksi on oltava tapa välittää tietoa päivän tapahtumista. On kaukaa haettu, että vanhuksen yksityisyys on tässä kärsimässä, hoitovihkokäytännön kyseenalaistaminen vaarantaa hoidon ja avun kohteena olevan terveyden ja turvallisuuden.

Vanhusten hoito- ja hoivakodeissa liian vähän työntekijöitä. Kotihoidossa tilanne on sama ja omaisten sekä ystävien avun merkitys korostuu.

Mistä tämä aktiivisuus? Samaa logiikkaa seuraten sairaaloiden osastot pitäisi sulkea vierailijoilta.