Vuosi sitten ympäristöministeri Lehtomäki halusi leikata kansalaisjärjestöjen valtionapua. Eduskunnan ympäristövaliokunta tuomitsi yksimielisesti hankkeen.Valtionvarainvaliokunta ja täysistunto palauttivat tuen, eivät kuitenkaan kokonaisuudessaan.

Nyt on menossa uusinta, valtionvarainministeri Katainen on käynnistänyt 31 miljoonan euron leikkauksen ympäristön- ja luonnonsuojeluun. Järjestöiltä vietäisiin viidennes, yhteensä 413 000 euroa.

Leikkaus tapahtuu aikana, jolloin ilmastonmuutoksen hillintä, luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen vaatisivat lisätukea kansalaisjärjestöjen toiminnalle, ei sen vaikeuttamista.

Ovatko luonto- ja ympäristöjärjestöt nykyhallituksen valtapolitiikan viholliskuvia. Hallituksesta on tulossa esitys suurhotellin rakentamisesta kansallispuistoon Pallakselle, ministerit Pekkarinen ja Häkämies haluavat peittää Vuotoksen veden alle. Ympäristöministeri näyttää vihreää Pallaksen rakentamiselle, koskiensuojelulain murtamiselle, joka johtaa suojellun Iijoen keskivirtaaman rakentamiseen. Tämä muistuttaa enemmän muuta kuin ympäristöministerin toimia.

METSO -ohjelma on riittämätön luonnon monimuotoisuuden tavoitteissaan kuten METSO-toimikunnassa toiminut prof. Ilkka Hanski kirjassaan Viestejä saarilta (Gaudeamus 2007) kertoo.

Kaikissa näissä hankkeissa hallitusta vastassa ovat kansalaiset ja heidän järjestönsä. Vastustajan asemia täytyy siis heikentää.

Edellisen leikkauksen pääosin torjui eduskunta. Nyt hallituspuolue vhreillä on tekemisen paikkaa budjettiriihessä. Ehkäpä vihreille on luvattu leikkauksen puolittaminen. Tosiasiassa tavoitteena tulee olla vuoden 2007 tason palauttaminen.

Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen totesi jo vuosi sitten, ettei kansalaisjärjestöillä ole mahdollisuutta osallistua eduskunnan valiokuntien kuulemiseen mikäli toimintadellytyksiä heikennetään. Tämä heikentäisi oleellisesti esimerkiksi ympäristövaliokunnan asiantuntijakuulemisten uskottavuutta.